GENTEC 捷锐 减压器用压力表
减压器用压力表
优势特点
用于减压器配套,测量非腐蚀性气体介质
接触介质部分材料:铜合金
PC 透明窗,全铜机芯
工作环境温度:-40 ℃ ~ +70 ℃ (-40 ℉ ~ +158 ℉)
量程大于 1500 psi 的压力表通过 UL 安全认证
产品图
GENTEC 捷锐 减压器用压力表
标准量程
 GENTEC 捷锐 减压器用压力表
订购指南
Ex: GR20
产品系列
B -
表壳材料
V
压力表类型
0.25
量程
M -
压力单位
A
适用气体
G15
GR15
G20
GR20
G25
B:铜
无:铁壳喷塑处理
P:表壳和支架经电镀处理
V:联程表
无:正压压力表
最大刻度值
( 见标准量程表 )
无:psi / kPa
M: MPa
b: bar
p: psi
p/b: psi / bar
X: 氧气 Y: 乙炔
A: 氩气 C: 二氧化碳
N: 氮气 H: 氢气
P: 丙烷 F: LPG
HE: 氦气 Q: 空气
M: 医用氧气
IN: 氩气、氦气、氮
资料下载
2D
3D