GENTEC捷锐291 系列二氧化碳减压器
291 系列二氧化碳减压器
本系列减压器专为软饮料的二氧化碳充灌及压力调节而设计。其独特的结构确保产品具有精确调节、输出稳定、使用安全的特点,广泛应用于各种饮料系统设备。
优势特点
单级减压结构
上盖、母体采用优质黄铜锻造成型
独特的膜片构造确保压力输出稳定
可按不同充灌需求进行产品组合
双重安全保护结构,紧急时亦可手拉泄压
最高输入压力:
初级减压器:3000 psi (20 MPa),次级减压器:200 psi (1.38 MPa)
产品介绍
GENTEC捷锐291 系列二氧化碳减压器
产品结构图
GENTEC捷锐291 系列二氧化碳减压器
流量压力曲线
GENTEC捷锐291 系列二氧化碳减压器
订购指南
EX: 291C
系列
- 160
出气压力(一)
- 100
出气压力(二)
- 30
出气压力(三)
- W
压力表
- 01
进气连接
- 01
出气连接
291C
292C
291LC
292LC
293LC
30:30 psi
60:60 psi
100:100 psi
160:160 psi
30:30 psi
60:60 psi
100:100 psi
160:160 psi
30:30 psi
60:60 psi
100:100 psi
160:160 psi
W: 无压力表
HL: 附高低压表
L: 附低压表
01: 1/4"NPT-LH( F )
02: 1/4"NPT-LH( M )
03: CGA320
04: G5/8"( F )
30: 1/4"SAE
10: 1/4"NPT( F )
20: 1/4"NPT( M )
30: 1/4"SAE
40: 球阀

291附件(1200).png

资料下载
2D
3D